Znajdź artykuł

Przegląd zmian w przepisach celnych i podatkowych

4 strony – 13 044 znaki 134. W dniu 4 sierpnia 2007 r. weszło w życie zarządzenie Nr 16 Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutów izbom celnym i urzędom celnym (Dz. Urz. Ministra Finansów z 2007 r. Nr 8, poz. 45). Na podstawie delegacji wynikającej z art. 1d ust. 4 ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 156, poz. 1641 z późniejszymi zmianami) po raz kolejny znowelizowano zarządzenie Nr 8 Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. (Dz. Urz. Ministra Finansów z 2004 r. Nr 4, poz. 21 z późniejszymi zmianami). Zasadnicza zmiana przedmiotowego zarządzenia jest następstwem wejścia w życie nowelizacji ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z ... [...]
10/2007 str. 0

Kup aby przeczytać całość