Znajdź artykuł

Przegląd zmian w prepisach celnych i podatkowych poz. 112 – 136

 np. poz. 114. W dniu 7 lipca 2005 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2005 r. w sprawie stawek opłat za przeprowadzenie kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. (Dz. U. z 2005 r. Nr 110, poz. 933).                Na podstawie delegacji wynikającej z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 44 z późniejszymi zmianami) ustalone zostały nowe (wyższe) stawki opłat za przeprowadzanie kontroli jakościowych towarów rolno-spożywczych, w tym także za dojazd do miejsca kontroli. [...]
8/2005 str. 0

Kup aby przeczytać całość