Znajdź artykuł

Przegląd zmian Kodeksu Karnego Skarbowego , które weszły w życie w 2010 r.

W 2010 r. weszło w życie sześć ustaw, które dokonały zmian w materii uregulowanej w k.k.s. Celem niniejszego artykułu jest omówienie wprowadzonych tymi aktami prawnymi zmian do k.k.s. W niniejszym opracowaniu ustawy nowelizujące k.k.s. przedstawiono w porządku chronologicznym, przyjmując za punkt wyjścia datę uchwalenia przez Sejm i datę wejścia w życie. II. Zmiana wprowadzona ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1241, ze zm.). [...]
4/2011 str. 0

Kup aby przeczytać całość