Przegląd zian w przepisach celnych i związkowych od poz. 1 do 17 – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Przegląd zian w przepisach celnych i związkowych od poz. 1 do 17

np. poz. 2. W Monitorze Polskim nr 37 z dnia 30 listopada 1999 r. pod poz. 566 opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych. Zgodnie z powyższym obwieszczeniem stawka za zwłokę od zaległości podatkowych, poczynając od dnia 18 listopada 1999 r. , wynosi 41 % kwoty zaległości w stosunku rocznym. Na mocy art. 242 § 2 Kodeksu celnego stawkę tą stosuje się do nie uiszczonych w terminie należności celnych. 5 stron - 19537 znków [...]
1/2000 str. 0

Kup aby przeczytać całość