Przegląd wydarzeń międzynarodowych – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Przegląd wydarzeń międzynarodowych

Przy końcu stycznia tego roku w Paryżu podpisana została Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Francuskiej o wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach celnych. Wizyta Prezesa Głównego Urzędu Ceł, M. Nogaja w Paryżu 14-16 kwietnia 1997 r. była okazją do podpisania dodatkowego porozumienia administracyjnego do Umowy, w którym upoważnili przedstawicieli swoich służb celnych do utrzymywania bezpośrednich kontaktów roboczych dla rozwiązywania konkretnych spraw, a więc ekspertów w dziedzinie wykrywania i zwalczania przestępstw celnych i dewizowych oraz nielegalnego obrotu środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi, a także specjalistów w zakresie klasyfikacji towarowej i wartości celnej towarów. [...]
5/1997 str. 0

Kup aby przeczytać całość