Przegląd prawa Wspólnot Europejskich (screening) w obszarze “unia celna” i zadania dla polskiej administracji celnej – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Przegląd prawa Wspólnot Europejskich (screening) w obszarze “unia celna” i zadania dla polskiej administracji celnej

1/. W dokumentach Komisji Europejskiej (noszących nazwę “Opinie”), dotyczących wniosków akcesyjnych złożonych przez kraje kandydujące, za punkt wyjścia przyjęto warunki uzyskania członkostwa w takiej formie, w jakiej zostały one określone przez Radę Europejską na posiedzeniu w Kopenhadze w czerwcu 1993r. Kryteria te są następujące: 9 stron - 33942 znaki [...]
9/1999 str. 0

Kup aby przeczytać całość