Znajdź artykuł

Przegląd prasy o tematyce celno podatkowej – maj 2006

np „Dziennik” „Kompendium Wiedzy - „Świadczenia emerytalne” - 31.05.2006 r. - Celnicy przejdą na wcześniejszą emeryturę po ukończeniu 55 lat (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni), wiek ten trzeba osiągnąć w czasie zatrudnienia. Wymagane przynajmniej 15 lat służby” 4 strony -5046 znaków [...]
6/2006 str. 0

Kup aby przeczytać całość