Przegląd prasy o tematyce celno-podatkowej – „Dziennik Gazeta Prawna” ………….07.05.2012 – Przemysław Molik Sklep wolnocłowy nie jest eksporterem alkoholu – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Przegląd prasy o tematyce celno-podatkowej – „Dziennik Gazeta Prawna” ………….07.05.2012 – Przemysław Molik Sklep wolnocłowy nie jest eksporterem alkoholu

Przegląd prasy o tematyce celno-podatkowej – „Dziennik Gazeta Prawna” ………….07.05.2012 – Przemysław Molik Sklep wolnocłowy nie jest eksporterem alkoholu Orzeczenie Naczelny Sąd Administracyjny odmówił spółce prowadzącej sklep wolnocłowy na lotnisku zwrotu podatku akcyzowego od eksportu wyrobów alkoholowych zapłaconej w Polsce. Spółka wystąpiła o zwrot podatku w trybie art. 82 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 108, poz. 626 z późn. zm.), uważając, że jest eksporterem wyrobów akcyzowych. Sąd uznał, że składając wniosek, nie spełniała ona warunków przewidzianych dla zwrotu akcyzy w tym trybie. W rozpatrywanej sprawie spółka dołączyła do wniosku dokumentację dotyczącą nabycia w latach 2007 – 2009 wyrobów, od których akcyza została zapłacona, a także wydruki komputerowe potwierdzenia wywozu oraz faktury-specyfikacje, z których wynikało, że nabywcami alkoholu są podróżni – klienci sklepu. [...]
5/2012 str. 0

Kup aby przeczytać całość