Znajdź artykuł

Przegląd prasy – grudzień 2008 r.

np. „Gazeta Podatkowa“ Aleksandra Węgielska – „Pojazdy specjalne w rozumieniu przepisów o VAT” - 8.12.2008 Podatnikom VAT przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego (w 100%), przy nabyciu i podczas użytkowania samochodów o masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony, bez obowiązku spełniania dodatkowych warunków. Wyjątki od tej zasady przewidziano jednak dla niektórych pojazdów samochodowych, wśród których są pojazdy specjalne wymienione w załączniku nr 9 do ustawy o VAT. Jak wynika z generalnej zasady, odliczenie podatku naliczonego VAT od wszelkich wydatków związanych z działalnością firmy jest możliwe, jeżeli wykazują one związek z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Jednak w sytuacji gdy przedmiotem nabycia jest samochód osobowy lub inny pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony – kwotę VAT naliczonego stanowi 60% kwoty podatku określonej w ... [...]
1/2009 str. 0

Kup aby przeczytać całość