Znajdź artykuł

Przegląd prasy

np. „Dziennik Bałtycki“ Robert Kiewlicz - „Urzędy skarbowe czekają zmiany” - 29.08.2006 r. Dyrektorzy izb i naczelnicy urzędów skarbowych będą powoływani bezpośrednio przez Ministerstwo Finansów. Zlikwidowane zostaną konkursy na te stanowiska, a Minister Finansów będzie je obsadzał według własnego uznania z resortowego zasobu kadrowego. To tylko niektóre założenia projektu ustawy o urzędach i izbach skarbowych. Regulacje te już wzbudziły zastrzeżenia związków zawodowych i przedsiębiorców. Projekt godzi w niezależność i apolityczność aparatu skarbowego, ogranicza dostępność do pełnienia stanowisk kierowniczych określonym grupom pracowniczym zatrudnionym w urzędach skarbowych i izbach skarbowych - twierdzi w opinii do projektu Federacja Związków Zawodowych Pracowników Skarbowych. Utworzenie rezerwowego zasobu kadrowego jest przejawem upolitycznienia tego aparatu i doboru według kryteriów pozamerytorycznych. Podobnego zdania są przedsiębiorcy. [...]
9/2006 str. 0

Kup aby przeczytać całość