Znajdź artykuł

Przegląd prasy

np „Gazeta Prawna“ Michał Fura - „Do e-faktury musi być stały dostęp drogą elektroniczną“ - 15.05.2008 r. Czy otrzymaną e-fakturę mogę wydrukować i schować do sejfu, a jej elektroniczną wersję skasować? Nie. Wszystkie faktury przesłane w formie elektronicznej powinny być przechowywane w formie elektronicznej - nie można ich kasować. Musi ona zachować oryginalny format – nie można w niej nic zmieniać. Ważne jest też miejsce przechowywania e-faktur. Można je przechowywać tylko na terytorium kraju. Można oczywiście przechowywać je w innym kraju Unii Europejskiej, ale w takich przypadkach trzeba o tym zawiadomić wcześniej naczelnika odpowiedniego urzędu skarbowego lub urzędu celnego w zakresie podatku akcyzowego. W każdym jednak przypadku e-faktury powinny być przechowywane w taki sposób, aby w każdej chwili na żądania, organów podatkowych lub kontroli skarbowej była możliwość natychmiastowego, pełnego i stałego dostępu do e-faktur drogą elektroniczną. [...]
6/2008 str. 0

Kup aby przeczytać całość