Przegląd orzeczeń nsa w przedmiocie zwolnień celnych (art. 190 § 1 Kodeksu celnego)- część druga – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Przegląd orzeczeń nsa w przedmiocie zwolnień celnych (art. 190 § 1 Kodeksu celnego)- część druga

Ustawa z 9 stycznia 1997 roku - Kodeks celny (Dz.U. z 1997 r. Nr 23, poz. 117) w art. 190 § 1 zawiera katalog zwolnień celnych zbliżony do zawartego uprzednio w art. 14 ustawy z 28 grudnia 1989 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 445 ze zm.). Jako że nowe regulacje są pozbawione refleksji judykatury, wydaje się zasadne przedstawienie tych rozstrzygnięć Naczelnego Sądu Administracyjnego, które mogą mieć znaczenie dla interpretacji nowych przepisów.[...]

Kup aby przeczytać całość