Znajdź artykuł

Przedstawienie propozycji stanowiska funkcjonariuszowi celnemu

„pisemna propozycja przedstawiona funkcjonariuszom celnym określająca, zgodnie z przepisami rozdziału 8 i 10, dotycząca miejsce pełnienia służby, stanowiska i uposażenia [...] nie jest aktem rozstrzygającym co do istoty indywidualną sprawę administracyjną. Jest to pismo proponujące skarżącemu nowe miejsce pełnienia służby, stanowisko służbowe oraz uposażenie.” [...]
6/2011 str. 0

Kup aby przeczytać całość