Znajdź artykuł

Przedstawicielstwo w sprawach celnych

2 strony – 6 299 znaki Bardzo proszę o wyjaśnienie czy słusznie urząd celny, po złożeniu wniosku o kontrolę SAD-u żąda przekazania pełnomocnictwa lub upoważnienia do występowania przed organami celnymi w imieniu zakładu, którego wnioskujący jest pracownikiem. W tym przypadku za złożenie takiego dokumentu zakład musi ponosić opłatę skarbową w wysokości 17 zł, przy każdym występowaniu do organu celnego o jakąkolwiek kontrolę czy inny wniosek w sprawie celnej. Czy zatem opierając się na art. 78 ust. 2 pkt 2 ustawy - Prawo celne i art. 243 Wspólnotowego Kodeksu Celnego ewentualnie, na wyraźne żądanie organu celnego, wnioskujący o kontrolę dokumentu SAD powinien wykazać się tylko dokumentem potwierdzającym zatrudnienie w danym zakładzie, i co wtedy z opłatą skarbową? [...]
7/2007 str. 0

Kup aby przeczytać całość