Przedstawicielstwo w kodeksie celnym – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Przedstawicielstwo w kodeksie celnym

Dla zrozumienia instytucji przedstawicielstwa podstawowe znaczenie ma pojęcie działania w cudzym imieniu (art. 96 kodeksu cywilnego, określanego dalej jako k.c.), polegające na tym, że jedna osoba (przedstawiciel) z mocy odpowiedniej kompetencji, dokonuje czynności prawnej, która pociąga za sobą bezpośrednio konsekwencje prawne dla drugiej osoby (mocodawca), co wynika wprost z treści art. 95 § 2 k.c. Przedstawiciel kształtuje więc w drodze czynności prawnej stosunek prawny, którego stroną staje się nie on, lecz osoba nie uczestnicząca w dokonaniu tej czynności prawnej (reprezentowany). Można zatem powiedzieć, że przedstawiciel wykonuje cudze prawa podmiotowe lub obowiązki.[...]
11/1998 str. 0

Kup aby przeczytać całość