Znajdź artykuł

Przedstawicielstwo celne w międzynarodowym obrocie towarowym Rozdział IV pkt. 2 .

Customs representation in international trade. Chapter IV part 2

2. Kontrola jakości usług pośrednictwa celnego a standardy kompetencyjne agentów celnych 2.1. Problem normalizacji jakości usług pośrednictwa celnego Normalizacja jakości usług pośrednictwa celnego staje się poważnym problemem UE. Nie da się wprost przenieść zasad standaryzacyjnych określonych dla towarów na usługi, gdyż mają one charakter niematerialny. Podejmowane próby z jednej strony w zasadzie odwołują się do zasad etyki przedstawicieli celnych i ich kompetencji, kwalifikacji i umiejętności, z drugiej strony brak jednolitych standardów w dostępie do zawodu w poszczególnych państwach członkowskich z różnym poziomem edukacyjnym staje się poważną barierą.[...]
10/2018 str. 368

Kup aby przeczytać całość