Znajdź artykuł

Przedstawicielstwo celne w międzynarodowym obrocie towarowym. Rozdział I pkt. 3

Customs representation in international trade. Chapter I part 3 .

Od redakcji Za zgodą Oficyny Wydawniczej  Szkoły Głównej Handlowej i autorki dr Ewa Gwardzińskiej w kolejnych wydaniach MPCiP będziemy publikować fragmenty jej pracy naukowej pt. „Przedstawicielstwo celne w międzynarodowym obrocie towarowym”. Praca ta jestkontynuacją jej pierwszej publikacji pt. „ Agencje  celne  w  międzynarodowym  obrocie  towarowym”. Jest to nowe spojrzenie na skomplikowaną problematykę celną w nieco innym wymiarze niż to dzieje się dotychczas. Niezależnie od tego polecamy Państwu zapoznanie się z całością pracy naukowej dostępnej w wydaniu książkowym przez wydawcę: Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 02-554 Warszawa, al. Niepodległości 162; ISBN 978-83-8030-207-5 www.wydawnictwo.sgh.waw.pl e-mail: wydawnictwo@sgh.waw.pl[...]
7/2018 str. 265

Kup aby przeczytać całość