Przedstawiamy Urząd Celny w Warszawie – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Przedstawiamy Urząd Celny w Warszawie

Dynamiczne przekształcenia administracji celnej w związku z wdrażaniem ustawy o Służbie Granicznej, jakie mają miejsce w ostatnim okresie mogą być dobrą okazją do spojrzenia wstecz na historię i przebyta drogę zmian, jak i na przedstawienie bieżących problemów w mało znanej szerokiemu ogółowi społeczeństwa tematyce celników. Przybliżenie czytelnikom obrazu, znaczenia i problemów celnictwa może zaowocować obłupaniem z naszego obrazu nieco błota i nagromadzonych przez lata niesprawdzonych do końca opinii i stereotypów. [...]
7/2000 str. 0

Kup aby przeczytać całość