Przedsiębiorcy mają coraz bardziej pod górkę . – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Przedsiębiorcy mają coraz bardziej pod górkę .

Entrepreneurs have it increasingly harder .

Wzrost wydatków na opłaty sądowe, wydłużenie się czasu trwania spraw w sądzie, trwające latami kontrole i sprawdzenia oraz postępowania administracyjne, karuzela podatkowych zmian, brak ulg na kształcenie zawodowe - z tymi wszystkim problemami muszą borykać się mikro i małe firmy (choć nie tylko one). Odpowiedź na interpelację poselską zawiera omówienie znanych już zmian w procedurach, i przedstawia wiele planów, zamierzeń i koncepcji. Trudno jednak nie odnieść wrażenia, że niezadowoleni są tylko przedsiębiorcy - w ministerstwach panują dużo lepsze nastroje. Interpelacja nr 1072 do prezesa Rady Ministrów w sprawie problemów małych i średnich przedsiębiorstw.[...]
3/2020 str. 106

Kup aby przeczytać całość