Przedjurysdykcyjne postępowanie celne (część II) – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Przedjurysdykcyjne postępowanie celne (część II)

Instytucja zgłoszenia celnego Katalog procedur celnych, ich znaczenie, pojęcie zgłaszającego oraz urzędu celnego zostały omówione w części I niniejszego artykułu. Dopełnieniem “ducha Kodeksu celnego” jest regulacja dotycząca zgłoszenia celnego. Obie te części są ze sobą nierozerwalne związane. To właśnie ta instytucja wypełnia obraz przedjurysdykcyjnego postępowania celnego. [...]
4/1999 str. 0

Kup aby przeczytać całość