Przeciwko praniu brudnych pieniędzy – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Przeciwko praniu brudnych pieniędzy

Już w połowie lat dziewięćdziesiątych dynamiczny rozwój prania pieniędzy wymusił potrzebę intensyfikacji współpracy międzynarodowej w zakresie przeciwdziałania temu zjawisku. Z inicjatywy podmiotów powołanych do zwalczania procederu prania pieniędzy utworzono Grupę EGMONT - światową organizację zrzeszającą jednostki analityki finansowej z 69 państw, współpracujących głównie przy doskonaleniu sieci wymiany informacji zapobiegającej procederowi prania pieniędzy. Jednym z najważniejszych zadań tej ...[...]
7/2005 str. 0

Kup aby przeczytać całość