Przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania podatkiem od osób prawnych w Unii Europejskiej – założenia dyrektywy Unshell – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania podatkiem od osób prawnych w Unii Europejskiej – założenia dyrektywy Unshell

Counteracting tax avoidance from legal persons in the European Union – assumptions of the Unshell Directive

Niniejszy artykuł porusza tematykę podstawowych założeń projektu dyrektywy Unshell. Projekt OECD dotyczący erozji bazy podatkowej i przenoszenia zysków (BEPS) przyczynił się do wprowadzenia istotnych zmian w zakresie międzynarodowego oraz europejskiego prawa podatkowego. Dyrektywy Rady (UE) w sprawie przeciwdziałania unikaniu opodatkowania (ATAD, ATAD II) uregulowały rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych zarówno na terytorium Unii Europejskiej, jak i państw trzecich. Pomimo transpozycji do prawa krajowego Dyrektyw ATAD, ATAD II, nie zostało całkowicie wyeliminowane ryzyko nadużywania przedsiębiorstw, które nie posiadają minimalnego substratu majątkowo-osobowego oraz nie prowadzą faktycznej działalności gospodarczej do uchylania się i unikania opodatkowania, które oddziałują na funkcjonowanie rynku wewnętrznego Unii Europejskiej. Pojawia się zatem potrzeba podejmowania kolejnych działań w zakresie doskonalenia systemu opodatkowania działalności gospodarczej. Unia Europejska wychodząc naprzeciw powyższym wyzwaniom podjęła inicjatywę w zakresie regulacji działań przeciwko wykorzystywaniu tzw. przedsiębiorstw fasadowych (shell entities) do uchylania i unikania opodatkowania oraz popełniania przestępstw, takich jak pranie pieniędzy.[...]

Kup aby przeczytać całość