Przeciwdziałanie Korupcji w Służbie Celnej – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Przeciwdziałanie Korupcji w Służbie Celnej

Służba Celna z uwagi na zakres wykonywanych zadań funkcjonuje w warunkach, które mogą przyczyniać się do powstawania zagrożeń i w konsekwencji tworzenia znacznej presji korupcyjnej, co może niekorzystnie wpływać na sposób realizacji jej ustawowych uprawnień. Należymy do tych środowisk, które w przypadku ukazania się informacji o korupcyjnych za¬chowaniach funkcjonariuszy, szczególnie narażone są na negatywną ocenę społeczną. Nawet incydentalne zdarzenia mogą tworzyć atmosferę nieufności i w konsekwencji prowadzić do utraty zaufania do całej grupy zawodowej. Wiadomo, że taka sytuacja będzie zagrażać konsolidacji naszej Służby i wpływać na poziom identyfikowania się z nią uczciwie pracujących funkcjonariuszy.[...]
12/2011 str. 0

Kup aby przeczytać całość