Przełamanie impasu w rozmowch na forum WTO – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Przełamanie impasu w rozmowch na forum WTO

... Jeszcze w kwietniu br. przedstawicielom 47 krajów Światowej Organizacji handlu (WTO) nie udało się podczas czterodniowej sesji w Genewie zbliżyć stanowisk w kwestii kluczowej dla wznowienia zawieszonych w ubiegłym roku negocjacji o znoszeniu barier w handlu – a mianowicie w sprawie obniżenia ceł na artykuły rolne. Nie porozumiano się w sprawie otwarcia rynków w tym zakresie, zaś najwięcej trudności sprawiało ustalenie formuły obniżania ceł.  Porozumienia nie osiągnięto, mimo że Unia Europejska wyraziła gotowość zastanowienia się nad terminem całkowitego zniesienia subwencji do eksportu, pod warunkiem, że uzyska od partnerów handlowych z WTO podobną deklarację, zapewniającą podjęcie równoległych działań  na rzecz znoszenia innych form pomocy dla eksportu. Należy przypomnieć, iż właśnie ta kwestia – tj. zobowiązanie się do ustalenia daty zniesienia dopłat do eksportu przez najbogatsze kraje świata – była postulatem krajów ...  [...]
7/2004 str. 0

Kup aby przeczytać całość