Przebudowa aparatu skarbowego – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Przebudowa aparatu skarbowego

Ustawa o wojewódzkich kolegiach skarbowych (...) jest trzecim i ostatnim elementem przebudowy aparatu skarbowego, do którego zaliczana jest - oprócz administracji podatkowej i kontroli skarbowej - również administracja celna. Dwa poprzednie etapy to:ustawa z dnia 20 marca 2002 r. o przekształceniach w administracji celnej oraz o zmianie niektórych ustaw, a także ustawa z dnia 7 czerwca 2002 r. o zniesieniu Generalnego Inspektora Celnego, o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Celem zmian wprowadzonych w administracji skarbowej jest osiągnięcie większej skuteczności aparatu państwowego w obszarze zapobiegania i przeciwdziałania nieprawidłowościom w zakresie obrotu towarowego, a także zbliżenie organizacji i kompetencji administracji skarbowej do standardów stosowanych w krajach Unii Europejskiej. ... [...]
8/2003 str. 0

Kup aby przeczytać całość