Znajdź artykuł

Propozycja zmodernizowanego Wspólnotowego Kodeksu Celnego – pogodzenie postępu technicznego z uproszczonym prawem w celu zwiększenia konkurencyjności w UE (część pierwsza)

6 –stron – 15945 znaki 30 listopada 2005 roku Komisja Europejska przyjęła propozycję zmodernizowanego Kodeksu Celnego (COM(2005) 608 final). W tym samym czasie przyjęła propozycję decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie elektronicznego środowiska urzędów celnych i handlu (COM(2005) 609 final). Obydwie propozycje przyjęto pod wspólnym tytułem „Realizacja wspólnotowego programu lizbońskiego” by podkreślić „pakietowość” rozwiązania i zaznaczyć główny cel, czyli promocję elektronicznych ceł by uczynić biznes bardziej konkurencyjnym oraz przyczynić się do ekonomicznego wzrostu w Europie. Ocena wpływu poprzedzająca zaadoptowanie pakietu odzwierciedla dążenie by w ramach inicjatywy „lepsze prawo” przeanalizować propozycje legislacyjne istotne dla ekonomii, społeczeństwa lub środowiska przed przyjęciem przez Parlament i Radę. [...]
12/2006 str. 0

Kup aby przeczytać całość