Znajdź artykuł

Propozycja wydawnicza „Instytucje Wspólnotowego Prawa Celnego w międzynarodowym obrocie towarowym”.

„Wybór tematu opracowania, jego sformułowanie, struktura jest zasadna i poprawna pod względem merytorycznym. Nie ulega wątpliwości, że problematyka prawa celnego jest materią złożą i skomplikowaną. Można stwierdzić, że ma charakter interdyscyplinarny, dlatego też zakres regulacji związanych z międzynarodowym obrotem towarowym jest trudny do jednoznacznego zdefiniowania i budzi w literaturze przedmiotu szereg wątpliwości interpretacyjnych, a nawet spory. Pomimo, że na rynku wydawniczym w ostatnim czasie ukazało się kilka pozycji i z zakresu wspólnotowego prawa celnego, to sposób ujęcia i opracowanie (układ treści) recenzowanej pozycji wyróżnia ją na tle innych. Autor w monografii skupił się na instytucjach prawa celnego odnoszących się do poszczególnych faz realizacji operacji importowo - eksportowych lub wyznaczających możliwości określonego postępowania z towarem, który jest przedmiotem tego obrotu. W pracy Autor dokonał wyodrębnienia instytucji o różnym charakterze... dr hab. Artur Kuś [...]
11/2008 str. 0

Kup aby przeczytać całość