Znajdź artykuł

Proponowane zmiany

Na stronie internetowej SC zamieszczono kolejną wersje projektowanych zmian w unijnych przepisach celnych. Dokument Nr TAXUD.477/2004 wersja 6 jest rodzajem strategii informatyzacji dla unii celnej z określeniem poszczególnych działań oraz harmonogramu ich implementacji. Koreluje prace legislacyjne, organizacyjne i informatyczne w taki sposób, aby priorytetowa koncepcja e-customs posiadała solidne podstawy, nie tylko informatyczne (techniczne), ale także prawne i organizacyjne. [...]
4/2006 str. 0

Kup aby przeczytać całość