Znajdź artykuł

Projekty rozporządzeń

Zgodnie z wielowiekową tradycją, dyrektorzy izb celnych na zgłaszanie ewentualnych uwag otrzymali jeden dzień roboczy od dnia otrzymania projektów: [...]
2/2008 str. 0

Kup aby przeczytać całość