Projektowane zmiany systemu podatkowego w Stanach Zjednoczonych. Część I – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Projektowane zmiany systemu podatkowego w Stanach Zjednoczonych. Część I

Draft Changes to the Tax System of the United States – part I

Przedmiotem publikacji jest ocena kierunku reform podatkowych w Stanach Zjednoczonych. Zachodzące zmiany mają nie tylko istotne znaczenie dla wewnętrznej sytuacji Stanów Zjednoczonych, ale również dla państw trzecich. Związane jest to z faktem, iż standardem jest że podmioty powiązane międzynarodowo (holdingi międzynarodowe) prowadzą swoją działalność na terytorium Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej. Skutkuje to tym, iż takie podmioty muszą być zorientowane w międzynarodowej polityce podatkowej, ze szczególnym uwzględnieniem systemu podatkowego Stanów Zjednoczonych i projektowanych zmian. Trzeba bowiem pamiętać, iż Stany Zjednoczony są ważnym i częstym polem działania holdingów międzynarodowych.[...]
4/2015 str. 127

Kup aby przeczytać całość