Projektowane zmiany systemu podatkowego w Stanach Zjednoczonych – część II – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Projektowane zmiany systemu podatkowego w Stanach Zjednoczonych – część II

Draft Changes to the Tax System of the United States – part II

System podatkowy w Stanach Zjednoczonych jest nad wymiar istotną kwestią dla całego amerykańskiego porządku prawnego. Podatki dochodowe i inne podatki nakładane są w Stanach Zjednoczonych zarówno przez rząd federalny, jak i rządy stanowe, a także w pewnych przypadkach przez samorządy. Osoby fizyczne są podatnikami podatku dochodowego o charakterze federalnym, podatku od nieruchomości i podatku od darowizn. Osoby fizyczne będące pracownikami, bądź wykonujące pracę na własny rachunek są zobowiązane do płacenia podatku od ubezpieczenia społecznego (social security tax).             Jeżeli chodzi o osoby prawne, Stany Zjednoczone uznawane są za prekursora modelu opodatkowania przedsiębiorstw odrębnym podatkiem dochodowym. Podatek ten został wprowadzony w Stanach Zjednoczonych najwcześniej (od 1909 roku). Do chwili obecnej podatek dochodowy od osób prawnych ma doniosłe znaczenie w całym systemie podatkowym Stanów Zjednoczonych. Jest on pobierany od całości zysków osiąganych przez przedsiębiorstwo. Poszczególne źródła dochodów przedsiębiorstw są jednak traktowane w sposób różny, co jest charakterystycznym elementem amerykańskiego podatku dochodowego. Jest to instrument silnie wykorzystywany w polityce ekonomicznej i społecznej państwa[1]. [1]N. Gajl, Modele podatkowe. Podatki dochodowe, Warszawa 1995, s. 44-56; I. Mirek, System podatkowy Stanów Zjednoczonych (Ekspertyza), Kancelaria Sejmu Biuro Studiów i Ekspertyz, październik 2002, Nr 278, s. 9. [...]
5/2015 str. 167

Kup aby przeczytać całość