Znajdź artykuł

Projekt zmiany przepisów prawa celnego

W numerze 8/2008 przedstawiono ekstrakty z uzasadnienia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo celne oraz zmianie niektórych innych ustaw. Nie podjęto jednakże próby dokonania oceny proponowanych rozwiązań. Mając na uwadze, że dnia 8 października 2008 r. Sejm uchwalił tę ustawę i następnie przekazał ją do Senatu, należy przedstawić zarówno pozytywne, jak i negatywne aspekty przyjętych rozwiązań. O potrzebie wprowadzenia zmian do ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622 ze zm.) mówiło się już od dłuższego czasu zarówno w środowisku celników, jak i przedsiębiorców. Można zatem powiedzieć, że rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo celne oraz zmianie niektórych innych ustaw stanowi odpowiedź na apele tych podmiotów. Tym bardziej wymagane jest przeprowadzenie szczegółowej analizy proponowanych rozwiązań oraz ich wpływu na wymianę handlową z zagranicą i postępowanie przed organami celnymi. [...]
11/2008 str. 0

Kup aby przeczytać całość