Projekt ustawy o Służbie Celnej (Komentarz uzasadniający celowość uchwalenia tego aktu prawnego) – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Projekt ustawy o Służbie Celnej (Komentarz uzasadniający celowość uchwalenia tego aktu prawnego)

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu na nowoczesne kadry administracji celnej, funkcjonujące w oparciu o standardy Unii Europejskiej, w Głównym Urzędzie Ceł przygotowano projekt ustawy o Służbie Celnej, regulujący w sposób kompleksowy zasady działania organów celnych oraz zakres praw i obowiązków, zatrudnionych w nich funkcjonariuszy celnych. [...]
10/1997 str. 0

Kup aby przeczytać całość