Znajdź artykuł

Projekt ustawy o podatku od samochodów – analiza merytoryczna i prawna

str. MPCiP 360 – 367 – 29 700 znaki Przedmiotowa ustawa wprowadza zmiany do ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.). Ponadto, przedmiotowa ustawa zmienia ustawę z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257, z późn. zm.) w zakresie wykreślenia spod opodatkowania podatkiem akcyzowym samochodów osobowych. [...]
9/2006 str. 0

Kup aby przeczytać całość