Projekt ustawy o ochronie przed przywozem na polski obszar celny towarów po cenach dumpingowych – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Projekt ustawy o ochronie przed przywozem na polski obszar celny towarów po cenach dumpingowych

Projekt ustawy został opracowany przez Ministerstwo Gospodarki ( w ramach Zespołu działającego w trybie określonym w zarządzeniu Prezesa Rady Ministrów Nr 35 z dnia 9 maja 1997 r. w sprawie powołania Zespołu do Spraw Koordynowania Prac nad aktami prawnymi kompleksowo regulującymi sprawy celne.). Akt ten stanowi jedną z tzw. ustaw około kodeksowych, co w praktyce oznacza, iż powinien wejść w życie wraz z Kodeksem celnym - z dnie 1 stycznia 1998 r.[...]
2/1998 str. 0

Kup aby przeczytać całość