Projekt nowej ustawy o Służbie Celnej – analiza porównawcza – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Projekt nowej ustawy o Służbie Celnej – analiza porównawcza

Opublikowany w dn. 10.11.2008r.1 projekt nowej ustawy o Służbie Celnej stanowi interesujący materiał do przeprowadzenia analizy oraz dokonania wstępnej oceny wprowadzanych zmian w odniesieniu do obecnie obowiązujących przepisów prawnych. 6 stron – 26500 znaki [...]
1/2009 str. 0

Kup aby przeczytać całość