Procedury uproszczone? – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Procedury uproszczone?

Artykuł "ABC procedur uproszczonych" ("Monitor Prawa Celnego" nr 5/2001) skłania do podzielenia się kilkoma refleksjami. Przyjmując określenie "procedura uproszczona" dosłownie, chociaż może zbyt naiwnie, można dojść do wniosku, że wprowadzono rzeczywiste uproszczenia formalności celnych, tak długo oczekiwane przez przedsiębiorców i zapewne przez urzędy celne. Praktyka weryfikuje takie oczekiwania.[...]
7/2001 str. 0

Kup aby przeczytać całość