Procedury uproszczone? Tak – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Procedury uproszczone? Tak

O uproszczeniach, rozumianych jako ułatwienia, w szerokim tego słowa znaczeniu, mówimy zarówno wtedy, gdy zamiast oryginału faktury można przedstawić jej kopię, gdy eksporter może samodzielnie potwierdzić świadectwo pochodzenia, ale przede wszystkim wtedy, gdy wprowadzona regulacja przyspiesza obrót towarowy z zagranicą. Procedura uproszczona, czyli forma upraszczania zgłoszenia celnego, z założenia powinna służyć właśnie odformalizowaniu odpraw celnych oraz związanego z tym skrócenia czasu na załatwienie spraw celnych. I tu pojawiają się różne stanowiska na temat faktycznych ułatwień, z których firmy mogą korzystać. Wydaje się, iż oczekiwania społeczne są zdecydowanie wyższe, niż w chwili obecnej mogą zagwarantować przepisy celne, organizacja pracy w urzędach celnych, doinwestowanie urzędów celnych w sprzęt typu faksy, komputery. Niebagatelną rolę ma również praktyczna realizacja uproszczeń, która może być nieco odmienna w różnych urzędach celnych. Z jednej strony, przepisy umożliwiają w pewnym zakresie indywidualne traktowanie firm (np, łączenie rejestrów) pozwalające na dostosowanie realizacji uproszczeń do działalności firmy. Z drugiej strony, w przypadku firm, mających swoje oddziały we właściwości kilku urzędów celnych może budzić zastrzeżenia fakt, iż urzędy celne mają nieco inne wymagania i np. rejestr w formie elektronicznej musi posiadać modyfikacje. [...]
9/2001 str. 0

Kup aby przeczytać całość