Znajdź artykuł

Procedury uproszczone – kłopoty interpretacyjne

... Z wiarygodnego źródła w Departamencie Ceł Ministerstwa Finansów, nieoficjalnie udało mi się jakiś czas temu uzyskać potwierdzenie, iż stała progresja zainteresowania ze strony przedsiębiorstw wdrożeniem procedury uproszczonej jest faktem, jako że na koniec półrocza 2002 roku ilość wydanych pozwoleń osiągnęła wielkość przekraczającą 4,5 tys.. W tej liczbie zawierają się decyzje wydane na rzecz agencji celnych, które mogą obsłużyć dalszych kilkadziesiąt firm. Z tej to przyczyny, a także z powodu braku podstaw do sporządzania i przekazywania oficjalnych informacji, w chwili obecnej nie ma szczegółowych danych odnośnie udziału w podanej liczbie zezwoleń poszczególnych form uproszczeń, tożsamości wnioskodawców ( agencje celne, zakłady produkcyjne, pośrednicy ) oraz kierunku ruchu towarów ( eksport lub import ). Podmiot gospodarczy ... [...]
2/2003 str. 0

Kup aby przeczytać całość