Procedury uproszczone, a termin zapłaty podatku VAT – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Procedury uproszczone, a termin zapłaty podatku VAT

2 strony – 5100 znaki Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 października 2005 r. w sprawie terminu zapłaty podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów (Dz. U. Nr 218, poz. 1842) umożliwia importerowi zapłatę podatku VAT z tytułu importu w terminie do 16. dnia miesiąca następnego po okresie rozliczeniowym, o ile towary objęte są procedurą dopuszczenia do obrotu w procedurze uproszczonej - art. 76 ust. 1 lit. a-c WKC. „Agencja celna” reprezentuje przedsiębiorcę - podatnika i dokonuje odpraw celnych w procedurze dopuszczenia do obrotu w oparciu o upoważnienie pośrednie na podstawie art. 76 ust. 1 lit. c) WKC (wpisanie towarów do ewidencji). Czy podatnik reprezentowany przez agencję celną, może korzystać z możliwości zapłaty podatku w oparciu o zasadę określoną w ww. rozporządzeniu. Ponieważ rozliczenie podatku ma miejsce w deklaracji dla podatku od towarów i usług w następnym miesiącu to: czy będzie potrzebna gwarancja (zabezpieczenie kwoty podatku) na należny podatek VAT? Kiedy, w jakim momencie i kto zwolni złożone zabezpieczenie? [...]
4/2007 str. 0

Kup aby przeczytać całość