Znajdź artykuł

Procedury tranzytowe stosowane w transporcie drogowym przy przewozie towarów do Rosji, na Białoruś i Ukrainę

... Mając na uwadze fakt, iż Polska posiada zewnętrzną granicę Unii Europejskiej, a nasze położenie geograficzne i kontakty handlowe w sposób naturalny definiują nasz jako kraj tranzytowy, procedura tranzytu jest obecnie i z pewnością będzie w przyszłości często wykorzystywana przez polskich przewoźników. Stwarza to poważne szanse dla polskiego środowiska transportowego oraz otwiera możliwości rozwoju. Łącznikiem w przewozach towarów do lub z krajów byłego WNP jest właśnie procedura tranzytu, stąd dobre przyswojenie przez przewoźników zasad obsługi tej procedury jest konieczne dla jej prawidłowej realizacji. ...              [...]
6/2004 str. 0

Kup aby przeczytać całość