Znajdź artykuł

Procedury tranzytowe po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej

Wiele zmian dotyczyć będzie stosowania procedur tranzytowych. Po wstąpieniu do Unii Europejskiej Polska stanie się częścią obszaru celnego Wspólnoty i z tego względu w określonych przypadkach procedura tranzytu nie będzie wykorzystywana. Procedury tranzytowe stosowane we Wspólnocie Europejskiej podzielić można na takie, które są określone we Wspólnotowym Kodeksie Celnym, zwanym dalej Kodeksem celnym UE, oraz takie, które są realizowane na podstawie umów międzynarodowych. ... [...]
11/2003 str. 0

Kup aby przeczytać całość