Procedury administracyjne w zakresie udzielania pozwoleń na obrót towarowy z zagranicą – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Procedury administracyjne w zakresie udzielania pozwoleń na obrót towarowy z zagranicą

Druga z ustaw, a mianowicie ustawa – Kodeks celny, znajduje zastosowanie wtedy, gdy pozwolenie dotyczy przywozu towaru z zagranicy w ramach kontyngentu taryfowego. Zawiera ona szereg przepisów proceduralnych, które co do zasady nie różnią się od przepisów proceduralnych zawartych w ustawie o administrowaniu obrotem z zagranicą towarami i usługami. Jedna z nielicznych różnic polega na tym, że w przypadku ustawy – Kodeks celny pomocniczo stosujemy przepisy proceduralne zawarte w ustawie - Ordynacja podatkowa. Nie stosujemy natomiast przepisów ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego. Ponadto, szczegółowe przepisy proceduralne zawarte są w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 marca 2001 r. w sprawie pozwoleń na przywóz towarów w ramach kontyngentu taryfowego (Dz. U. z 2001 r. Nr 19, poz. 236, Nr 35, poz. 410), które podobnie jak rozporządzenie wydane przez Ministra Gospodarki na podstawie ustawy o administrowaniu obrotem z zagranicą towarami i usługami zawiera katalog dokumentów, które powinny być dołączone do wniosku o udzielenie pozwolenia. [...]
8/2001 str. 0

Kup aby przeczytać całość