Znajdź artykuł

Proceduralne uwarunkowania kontroli podatkowej cz.I

Wcześniejsze wywody na temat podatkowych procedur kontrolnych doprowadziły do ustalenia, że jeżeli chodzi o analizowane postępowanie podatkowe to trzeba uwzględniać: kontrolę podatkową, kontrolę skarbową i podatkowe czynności sprawdzające. Przedmiotem niniejszych rozważań na temat uwarunkowań proceduralnych kontroli podatkowej będzie przedstawienie: istoty i zakresu tejże kontroli podatkowej, założeń proceduralnych i jej uwarunkowań, oraz jej przebiegu, a także prerogatyw organów podatkowych i uczestników kontroli podatkowej. [...]
2/2012 str. 0

Kup aby przeczytać całość