Procedura uszlachetniania czynnego – zagadnienia praktyczne – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Procedura uszlachetniania czynnego – zagadnienia praktyczne

1. Jak w świetle ostatnich zmian w strukturze administracji celnej określana jest właściwość organów celnych do udzielania pozwolenia na korzystanie z procedury uszlachetniania czynnego? Stosownie do regulacji zawartych w rozporządzeniu w sprawie gospodarczych procedur celnych (Dz.U. Nr 18, poz.214 i z 2002r. Nr 43, poz.384) pozwolenie na korzystanie z procedury uszlachetniania czynnego wydawane jest przez naczelnika urzędu celnego. Właściwość organów celnych reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002r. w sprawie właściwości miejscowej organów celnych (Dz.U. Nr 43, poz. 391). Wniosek należy złożyć do organu celnego właściwego ze względu na dokonywanie procesu uszlachetniania albo ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy. ... [...]
10/2002 str. 0

Kup aby przeczytać całość