Procedura uproszczona – zmiany przepisów – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Procedura uproszczona – zmiany przepisów

Procedura uproszczona, czyli upraszczanie czynności niezbędnych do objęcia towarów procedurą celną funkcjonuje w Polsce ponad trzy lata, czyli od momentu wejścia w życie przepisów Kodeksu celnego. Aby uzyskać pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej wnioskodawca, którym mógł zostać eksporter, importer lub spedytor, powinien spełnić szereg wymogów ustawowych, świadczących o jego rzetelności, do których należały następujące warunki: [...]
3/2001 str. 0

Kup aby przeczytać całość