Procedura uproszczona – zmiany przepisów – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Procedura uproszczona – zmiany przepisów

Procedura uproszczona, czyli upraszczanie czynności niezbędnych do objęcia towarów procedurą celną funkcjonuje w Polsce ponad cztery lata, czyli od momentu wejścia w życie przepisów Kodeksu celnego. Właśnie weszła w życie trzecia już nowelizacja rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie procedur uproszczonych /Dz. U. Nr 5 poz. 48 z 2002r./. Mamy nadzieję, że zmiany te pozwolą na dalszy wzrost zainteresowania możliwością stosowania ułatwień wynikających z realizacji procedury uproszczonej.[...]
2/2002 str. 0

Kup aby przeczytać całość