Znajdź artykuł

Procedura uproszczona – zmiana przepisów

Wprowadzone obecnie regulacje prawne pozwalają na wydawanie pozwoleń na stosowanie procedury uproszczonej z dwuletnim okresem ich ważności.Wszystkie pozwolenia wydane przed dniem wejścia w życie nowych regulacji prawnych zachowają swoją ważność, do czasu na który zostały wydane, mogą natomiast zostać one przedłużone lub zmienione, w oparciu o nowe regulacje prawne. Znaczy to, że po upływie rocznego terminu ważności pozwolenia, będzie istniała możliwość przedłużenia jego ważności o 2 lata, a nie jak dotychczas tylko o 1 rok. [...]
7/2003 str. 0

Kup aby przeczytać całość