Procedura uproszczona z perspektywy komisanta – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Procedura uproszczona z perspektywy komisanta

W nawiązaniu do obszernego opracowania dotyczącego procedury uproszczonej, zamieszczonego w jednym z ostatnich wydań „Monitora Prawa Celnego”,1 chciałbym niniejszym podzielić się kilkoma spostrzeżeniami, jakie nasunęły się w trakcie analizy zasadności ubiegania się o pozwolenie na stosowanie trzeciej, najbardziej zaawansowanej formy uproszczeń tj. wpisu do rejestru, przez podmiot pośredniczący w obrocie towarowym z zagranicą na zasadach umowy komisu. [...]
7/2001 str. 0

Kup aby przeczytać całość