Procedura uproszczona przy otwieraniu procedury tranzytu z zastosowaniem karnetu TIR – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Procedura uproszczona przy otwieraniu procedury tranzytu z zastosowaniem karnetu TIR

Od stycznia 2006 r. polscy przedsiębiorcy mają możliwość skorzystania z uproszczenia przy otwieraniu procedury tranzytu z zastosowaniem karnetu TIR. Jest to rozwiązanie nowe wprowadzone przez polską administrację celną w celu zminimalizowania formalności oraz ułatwienia przedsiębiorcom korzystania z procedury TIR w przypadku przewozu towarów wspólnotowych do krajów trzecich. Jednak w związku z tym, iż procedura TIR przebiega w oparciu o międzynarodowe przepisy zawarte w Konwencji celnej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetu TIR (Konwencja TIR) nie jest możliwe pełne jej odformalizowanie. 3 strony -7810 znaków [...]
4/2006 str. 0

Kup aby przeczytać całość